Interservice is een lokale makelaar in  bedrijfsvastgoed.

 Door haar hoge kwaliteitsexpertise en  ervaring gedurende meer dan 20 jaar, is Interservice  bevoorrecht om te werken met cliënten van regionaal, nationaal en internationaal belang.

 Ingrid Geysen, de drijvende kracht achter Interservice, tracht day-to-day oplossing te vinden op  een business-georiënteerde manier met grote verantwoordelijkheid en toewijding.


Controle instantie
Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV)
Luxemburgstraat 16B te 1000 Brussel
Onderworpen aan de deontologische code BIV
BIV nr. 202814 (België), Erkend vastgoedmakelaar - Ingrid Geysen
Erkend CIB lid
De van toepassing zijnde corporatieve beroepsregels CIB vindt U onder www.cib.be