Interservice is een lokale makelaar in bedrijfsvastgoed. 
Door haar hoge kwaliteitsexpertise en ervaring gedurende meer
dan 20 jaar, is Interservice bevoorrecht om te werken
met cliënten van regionaal, nationaal en internationaal belang.

Ingrid Geysen, de drijvende kracht achter Interservice,
tracht day-to-day oplossing te vinden op een business-georiënteerde
manier met grote verantwoordelijkheid en toewijding.
Social media

Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16B te 1000 Brussel
Onderworpen aan de deontologische code van het BIV
Vastgoedmakelaar-bemiddelaar BIV 202814 (Erkend in België)
KB van 27 september 2006 tot goedkeuring van het reglement van plichtenleer van het BIV. BA en borgstelling via NV AXA Belgium (Polisnr. 730.390.160)
Erkend CIB lid
De van toepassing zijnde corporatieve beroepsregels CIB vindt U onder www.cib.be